หน้าที่

ตกลงว่าเราได้รับมอบหมายให้ทำงานนอกเหนือจากงานสองสองงาน(ใหญ่ๆ) คือ เป็นกำลังในการพัฒนาภาควิชาใหม่ของมหาวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการ Knowledge Management ของคณะ

ก็ไม่ได้เป็นงานยิ่งใหญ่หรือวาระระดับชาติ แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างท้าทาย
ตอนนี้ก็เลยต้องหาหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาอ่าน ..
ข้อดีของการเป็นอาจารย์ก็แบบนี้ค่ะ “ได้ทำตามความฝันของตนเอง”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s