เดินหน้าต่อ

หากใครได้สังเกตดีๆ ระหว่างนั่งรถขากลับจากรังสิตมายังกล้วยน้ำไท บนทางด่วนสักช่วงหนึ่ง จะเห็นป้ายเบ่อเร่อประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ” ระหว่างวันที่ 28—30 พ.ย. นี้

แล้วก็นึกได้ถึงอีเมล์ที่ได้รับจาก ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ที่รวดเร็วทันกระแส ทำการสำรวจในหัวข้อ “ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย” มีประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องน่าจะต้องนำไปขบคิดต่อ เพราะผลของโพล์ พบว่า มีผู้ประกอบการที่เข้าใจ ความหมาย ของคำว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพียงร้อยละ 30.2 (หรือ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่าง) เท่านั้น และกว่าร้อยละ 60 ไม่ทราบว่ารัฐกำหนดให้เรื่องของ Creative Economy เป็นหนึ่งในแนวทางพัฒนาประเทศ

ทางแก้ไขที่ผู้ประกอบการมองเห็นก็คืออยากให้มีการจัดอบรมและสัมมนาให้ผู้ประกอบการเห็นว่าเรื่องนี้สามารถมาปรับใช้กับกิจการได้อย่างไร และให้รัฐเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Creative Economy มากขึ้น

น่าดีใจ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่กำแนวคิดเรื่อง Creativity ไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และคงจะไม่ผิดนัก ที่จะบอกว่าและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ประกาศจุดยืนในเรื่องนี้ต่อสาธารณะชน

สามารถดูรายละเอียดของผลสำรวจในครั้งนี้ได้ที่ กรุงเทพโพลล์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s